Propozice

Datum sobota 28. dubna 2018
Místo startu Hřiště ve Vysoké u Holic
Místo cíle Tamtéž co start
Přihlášky Přihlášky předem elektronicky:Hlavní závod:
https://behej.com/terminovka/prihlasky/23
Závod 7,2 km:
https://behej.com/terminovka/prihlasky/24
Závod 14,4 km:
https://behej.com/terminovka/prihlasky/25

Nebo v místě startu do naplnění kapacity závodu.

Organizátor SDH Vysoká u Holic,Ředitel závodu: Ondřej Kaplan
Prezence Nutná osobní prezence v místě startu na hřišti ve Vysoké u Holic v čase 8:30 – 9:45.Každý závodník obdrží startovní číslo, které si viditelně umístí na svůj dres. Startovní číslo je nevratné a zůstává závodníkovi.
Rizika Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto závodník stvrdí svým podpisem při prezenci. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě.
Startovné Hlavní závod – 100 CZK, Přidružené závody – 50 CZK (pro přihlášené do 15.4.2018 včetně, po této lhůtě je startovné 150 resp. 100 CZK).Ve všech případech se startovné hradí až před závodem při prezenci. Mládež do 18 let věku včetně zdarma (nutná předchozí písemná přihláška).
Start 10:00 hod (společně všechny závody)
Trať Okruh 7,2 km. Trasa bude v terénu vyznačena značkami na stromech + doplňkovými barevnými fábory.
Časový limit 3 hodiny
Kategorie Hlavní závod – 3 okruhy (21,6 km). Vyhlášení budou první 3 závodníci v kategorii muži  a ženy (celkově). Putovní cenu získá a celkovým vítězem se stane závodník s nejrychlejším časem.Přidružené závody:A – jeden okruh (7,2 km)B – dva okruhy (14,4 km). Vyhlášeni budou vždy první muž a první žena v obou přidružených závodech.

Výsledková listina bude vedle celkového výsledku doplněna i o vyhodnocení výsledků dle těchto kategorií:

muži M (ročníky narození 2018 – 1979)

muži M1 (ročníky narození 1978 – 1969)

muži M2 (ročníky narození 1968 – 1959)

muži M3 (ročníky narození 1958 a dříve)

ženy Z (ročníky narození 2018– 1979)

ženy Z1 (ročníky narození 1978 – 1969)

ženy Z2 (ročníky narození 1968 a dříve)

Tombola Startovní čísla všech závodníků budou po skončení závodu a vyhlášení výsledků slosována v tombole o věcné ceny.
Rozhodování O výsledcích v závodu rozhoduje dosažený čas zaznamenaný pověřenými časoměřiči. V případě sporů rozhoduje s konečnou platností hlavní rozhodčí závodu. Podmínkou pro podání protestu je složení kauce 300 CZK.
Občerstvení Voda, iontový nápoj, ovoce, sušenky, sůl … na občerstvovací stanici umístěné  v prostoru startu a cíle. Volně k dispozici všem závodníkům během závodu a po závodu v rámci uhrazeného startovného. V jiném místě okruhu bude občerstvení organizátory zajišťováno v závislosti na klimatických podmínkách v době závodu (tzn. v případě velkého tepla budou na vybraných místech na trati k dispozici tekutiny).
Zázemí V prostoru hřiště bude možné zaparkovat osobní vozy. Bude připraven krytý prostor pro možnost převlečení. V místě hřiště je k dispozici suché WC.Před, v průběhu i po závodě bude na hřišti otevřeno občerstvení (pivo, limo, uzenina).V obci Vysoká u Holic je dále 1 stravovací zařízení- Motorest ChaCha, vzdálenost od místa konání závodu cca 500 m.
Poznámka Při uvedení mobilního čísla při registraci obdrží závodník na toto číslo po závodě sms s dosaženým časem.

Comments are closed.