Propozice

Datum sobota 27. dubna 2019
Místo startu Hřiště ve Vysoké u Holic
Místo cíle Tamtéž co start
Přihlášky Přihlášky předem elektronicky:Hlavní závod: https://primarun.cz/klient/Prihlasit?zavod_id=632

Závod 7,2 km (A): https://primarun.cz/klient/Prihlasit?zavod_id=633

Závod 3,5 km (B): https://primarun.cz/klient/Prihlasit?zavod_id=634

Nebo v místě startu do naplnění kapacity závodu.

Organizátor SDH Vysoká u Holic

ředitel závodu: Ondřej Kaplan.

Kontakty:

vysockypulmaraton@seznam.cz

www.vysockypulmaraton.cz

tel. 602 539 536

Prezence Nutná osobní prezence v místě startu na hřišti ve Vysoké u Holic v čase 8:30 – 9:45. Každý závodník obdrží startovní číslo, které si viditelně umístí na svůj dres a čip (umístění dle instrukce pořadatele). Startovní číslo je nevratné a zůstává závodníkovi. Čip bude závodníkovi pořadatelem odebrán po proběhnutí cílem.
Rizika Každý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto závodník stvrdí svým podpisem při prezenci. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě.
Startovné Hlavní závod a závod A – 100 Kč (přihlášení do 14.4.2019)Pro přihlášené po této lhůtě je startovné 200 Kč.

Závod B – startovné 50 Kč (přihlášení do 14.4.2019)

Pro přihlášené po této lhůtě je startovné 100 Kč.

Ve všech případech se startovné hradí až před závodem při prezenci.

Start 10:00 hod (společně hlavní závod a závod A i B)V závislosti na počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo možnost odložení času startu Závodu B o 5 – 10 min. (toto bude sděleno před startem hlavního závodu).
Trať Okruh 7,2 km.Závod (B) se běží na zkráceném okruhu 3,5 km.

Trasa bude v terénu vyznačena značkami na stromech + doplňkovými barevnými fábory.

Časový limit 3 hodiny
Kategorie Hlavní závod – 3 okruhy (21,6 km). Vyhlášení budou první 3 závodníci v kategorii muži  a ženy (celkově). Putovní cenu získá a celkovým vítězem se stane závodník s nejrychlejším časem.Přidružené závody:

Závod A – 1 okruh (7,2 km). Vyhlášeni budou první 3 muži a první 3 ženy (bez rozdílu věku).

Závod B – 1 zkrácený okruh (3,5 km). Vyhlášeni budou první 3 chlapci a první 3 dívky – do ročníku 2004 včetně a mladší.

Všechny dívky a chlapci (ročník 2004 a mladší) obdrží v cíli po doběhu originální účastnickou medaili.

Závodu B se mohou zúčastnit i běžci a běžkyně ročníku 2003 a starší (bez omezení), ve výsledkové listině budou uvedeni mimo pořadí s uvedením dosaženého času.

Výsledková listina hlavního závodu (21,6 km) bude vedle celkového výsledku doplněna i o vyhodnocení výsledků dle těchto kategorií:

muži M (ročníky narození 2019 – 1980)

muži M1 (ročníky narození 1979 – 1970)

muži M2 (ročníky narození 1969 – 1960)

muži M3 (ročníky narození 1959 a dříve)

ženy Z (ročníky narození 2019– 1980)

ženy Z1 (ročníky narození 1979 – 1970)

ženy Z2 (ročníky narození 1969 a dříve)

Tombola Startovní čísla všech závodníků budou po skončení závodu a vyhlášení výsledků slosována v tombole o věcné ceny.
Rozhodování O výsledcích v závodu rozhoduje dosažený čas zaznamenaný pověřenými časoměřiči. V případě sporů rozhoduje s konečnou platností hlavní rozhodčí závodu. Podmínkou pro podání protestu je složení kauce 300 CZK.
Občerstvení Voda, iontový nápoj, ovoce, sušenky, sůl … na občerstvovací stanici umístěné  v prostoru startu a cíle. Volně k dispozici všem závodníkům během závodu a po závodu. Na dlouhém okruhu (7,2 km) jsou dále 3 občerstvovací stanice (cca po 1,5-2 km), kde bude k dispozici voda a iontový nápoj.
Zázemí Parkování podle kapacity a klimatických podmínek v prostoru hřiště a na přilehlé louce, případně na přístupové komunikaci. Navádění bude řízeno pořadateli. Bude připraven krytý prostor pro možnost převlečení. V místě hřiště je k dispozici suché WC. Před, v průběhu i po závodě bude na hřišti otevřeno občerstvení (pivo, limo, uzenina). V obci Vysoká u Holic je dále 1 stravovací zařízení – Motorest ChaCha, vzdálenost od místa konání závodu cca 500 m.
Poznámka Při uvedení mobilního čísla při registraci obdrží závodník na toto číslo po závodě SMS zprávu s dosaženým časem.

 

Comments are closed.