Propozice

Datum sobota 18. září 2021
Místo startuHřiště ve Vysoké u Holic
(souřadnice: 50.0272433N, 16.0625794E)
Místo cíleTamtéž co start
PřihláškyPřihlášky předem elektronicky:
Hlavní závod (21,6 km): Registrace: ZDE
Závod 7,2 km (A): Registrace: ZDE
Závod 3,5 km (B): Registrace: ZDE
Nebo v místě startu do naplnění kapacity závodu.
OrganizátorSDH Vysoká u Holic ředitel závodu: Ondřej Kaplan
Kontakty: vysockypulmaraton@seznam.cz
www.vysockypulmaraton.cz tel. 776 404 232
PrezenceNutná osobní prezence v místě startu na hřišti ve Vysoké u Holic v čase 8:30 – 9:45. Každý závodník obdrží startovní číslo, které si viditelně umístí na svůj dres a čip (umístění dle instrukce pořadatele). Startovní číslo je nevratné a zůstává závodníkovi. Čip bude závodníkovi pořadatelem odebrán po proběhnutí cílem.
RizikaKaždý závodník se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Souhlas s tímto závodník stvrdí svým podpisem při prezenci. Organizátor nepřebírá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a s účastí závodníků v závodě.
StartovnéHlavní závod:
100 Kč (úhrada do 22.8.2021 )
200 Kč (úhrada do 5.9.2021 )
300 Kč (úhrada po 5.9.2021 a na místě )
Závody A+B:
50 Kč (úhrada do 22.8.2021 )
75 Kč (úhrada do 5.9.2021 )
100 Kč (úhrada po 5.9. 2021 a na místě )

Pokyny k úhradě získáte po vyplnění a odeslání registračního formuláře (přesměrováním do nákupního koše) a zároveň tyto pokyny každý přihlášený obdrží elektronicky na emailovou adresu, kterou uvedl při elektronickém přihlášení. Přihlášky u nichž neproběhne do 5 dnů úhrada startovného budou automaticky vymazány a přihlášku je pak nutné zaslat znovu.

Závodníkům, kteří se přihlásili a zaplatili startovné na původní termín 24.dubna 2021 se startovné automaticky převádí na tento náhradní termín, tj. 18.9.2021
Start10:00 hod (společně hlavní závod a závod A i B). V závislosti na počtu účastníků si pořadatel vyhrazuje právo možnost odložení času startu Závodu B o 5 – 10 min. (toto bude sděleno před startem hlavního závodu).
TraťZávod (A) - 7,2 km.
Závod (B) - 3,5 km.
Trasa bude v terénu vyznačena značkami na stromech + doplňkovými barevnými fábory.
Časový limit3 hodiny
Kategorie Hlavní závod – 3 okruhy (21,6 km). Vyhlášeni budou první 3 závodníci v kategorii muži  a kategorii ženy (celkově, tj. bez rozdílu věku). Putovní cenu získá a celkovým vítězem se stane závodník s nejrychlejším časem.
Přidružené závody:
Závod A – 1 okruh (7,2 km). Vyhlášeni budou první 3 muži a první 3 ženy (bez rozdílu věku).
Závod B - 1 zkrácený okruh (3,5 km). Vyhlášeni budou první 3 chlapci a první 3 dívky – do ročníku 2006 včetně a mladší.
Všechny dívky a chlapci (ročník 2006 a mladší) obdrží v cíli po doběhu originální účastnickou medaili.
Závodu B se mohou zúčastnit i běžci a běžkyně ročníku 2006 a starší (bez omezení), ve výsledkové listině budou uvedeni mimo pořadí s uvedením dosaženého času.

Výsledková listina hlavního závodu (21,6 km) bude vedle celkového výsledku doplněna i o vyhodnocení výsledků dle těchto kategorií:
muži M (ročníky narození 2021 – 1982)
muži M1 (ročníky narození 1981 – 1972)
muži M2 (ročníky narození 1971 – 1962)
muži M3 (ročníky narození 1961 a dříve)
ženy Z (ročníky narození 2021– 1982)
ženy Z1 (ročníky narození 1981 – 1972)
ženy Z2 (ročníky narození 1971 a dříve)
TombolaStartovní čísla všech závodníků budou po skončení závodu a vyhlášení výsledků slosována v tombole o věcné ceny.
RozhodováníO výsledcích v závodu rozhoduje dosažený čas zaznamenaný pověřenými časoměřiči. V případě sporů rozhoduje s konečnou platností hlavní rozhodčí závodu. Podmínkou pro podání protestu je složení kauce 300 CZK.
ObčerstveníVoda, iontový nápoj, ovoce, sušenky, sůl … na občerstvovací stanici umístěné  v prostoru startu a cíle. Volně k dispozici všem závodníkům během závodu a po závodu. Na dlouhém okruhu (7,2 km) jsou dále 3 občerstvovací stanice (cca po 1,5-2 km), kde bude k dispozici voda a iontový nápoj.
ZázemíParkování podle kapacity a klimatických podmínek v prostoru hřiště a na přilehlé louce, případně na přístupové komunikaci. Navádění bude řízeno pořadateli. Bude připraven krytý prostor pro možnost převlečení. V místě hřiště je k dispozici suché WC. Před, v průběhu i po závodě bude na hřišti otevřeno občerstvení (pivo, limo, uzenina). V obci Vysoká u Holic je dále 1 stravovací zařízení - Motorest ChaCha, vzdálenost od místa konání závodu cca 500 m.
PoznámkaPři uvedení mobilního čísla při registraci obdrží závodník na toto číslo po závodě SMS zprávu s dosaženým časem.

Comments are closed.